Nexe Fundació aquest curs hem creat una comissió composta per professionals de l’entitat, amb el propòsit d’aprofundir en les lleis i decrets que regulen el sistema educatiu actual, així com per a compartir i analitzar, des de la perspectiva de la inclusió, les diverses propostes d’acompanyament en cadascun dels projectes on hi treballem.

Un cop realitzat aquest cicle de reunions, podem concloure que:

Aprofitarem la nostra experiència per a continuar treballant  en la identificació, així com la cerca de solucions per a minimitzar les barreres a l’aprenentatge i participació amb les que es poden trobar els infants amb pluridiscapacitat i altres trastorns. Precisen de suport generalitzat i permanents, promovent espais adaptats que fomentin el creixement, la convivència, l’autonomia, la promoció de la salut i l’oci dels infants/famílies que acompanyem, a més de la defensa dels drets de tot el col·lectiu.