Qui som

L'Equip humà: Govern i organització

L’equip humà de Nexe està format pel Patronat, els professionals, les persones voluntàries i l’alumnat en pràctiques. La qualitat humana i professional de tot l’equip es posa al servei dels infants i joves amb pluridiscapacitat i les seves famílies per a millorar la seva qualitat de vida.

 

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, que l’administra i la representa, d’acord amb la llei i els seus estatuts. Està compost per les famílies, professionals provinents de l’àmbit de l’administració pública, el món empresarial i altres entitats socials.

Es renova cada 5 anys.

Contacta’ns: patronat@nexefundacio.org

Presidenta: Cécile de Visscher

Vicepresidenta: Sonia Corpas

Secretària: Inma Umbert

Tresorer: Pablo Garriga

Vocal: Marc Saurina

Vocal: M. Teresa Lloret

Vocal: Miguel Ángel Rubert

Vocal: Montse Viladot

Vocal: Albert Fillol

Vocal: Toni Galiano

Patró d’Honor: Màrius Serra

Patró d’Honor: Martín Feo

EQUIP TÈCNIC

L’equip tècnic de la Fundació està format per professionals i persones voluntàries que treballem i compartim un mateix objectiu: oferir els recursos adequats als infants amb pluridiscapacitat, vetllant pels seus drets a la salut, el lleure i l’educació en igualtat d’oportunitats, alhora que defensant el dret de les seves famílies a tenir una vida digna i permetre la conciliació de la seva vida personal i familiar, amb la criança dels seus fills i filles.

Gerent

Maria Gradillas (mariagradillas@nexefundacio.org)

SERVEIS GENERALS

Gestió i Organització:

Director Financer: Martí Puig (martipuig@nexefundacio.org)

Cap d’ Administració: Anna Prat (administracio@nexefundacio.org)

Responsable de projectes: Ester Casas (estercasas@nexefundacio.org)

Relacions Externes, Aliances i Sensibilització:

Responsable: Ingrid de la Rosa ingriddelarosa@nexefundacio.org

Tallers de sensibilització i Voluntariat: Sara Rodríguez sensibilitzacio@nexefundacio.org

Atenció sociosanitària:

Responsable: Mar Martínez marmartinez@nexefundacio.org

Formació i Recerca:

Responsable: Sergi Nogués serginogues@nexefundacio.org

ATENCIÓ A L’INFANT

Centre d’Educació Especial “Les Girafes Blaves”

Directora: Sara Torrents (saratorrents@nexefundacio.org)

Centre d’Atenció Especialitzada

Director: Jordi Ventura jordiventura@nexefundacio.org

Aula d’Atenció Especialitzada del Baix Llobregat

Coordinadora: Mireia Olarte mireiaolarte@nexefundacio.org

Unitat Bressol d’Educació Inclusiva de Barcelona

Coordinadora: Sara Albaladejo saraalbaladejo@nexefundacio.org

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Responsable: Marta Piña martapinya@nexefundacio.org

 

RESPIR I LLEURE

Responsable: Priscila Igea priscilaigea@nexefundacio.org