Famílies

Acompanyament de les famílies

L’Àrea de Famílies vol donar resposta a la necessitat que tenen les famílies de trobar centralitzada tota la informació en matèria de discapacitat infantil que necessiten, al marge dels serveis que puguin estar rebent. 

El naixement d’un/a fill/a amb discapacitat suposa un tràngol per la família. Sabem que en aquests moments es poden trobar desorientats i no tenen ni ganes ni forces per buscar serveis, prestacions, informació, assessorament, etc. Per això oferim el nostre suport en tot allò que puguin necessitar. Escoltem i acompanyem a les famílies en camí que comencen, prioritzant sobretot el seu benestar i la qualitat de vida familiar.

Comptem amb un fons de beques per a les famílies en risc d´exclusió social i econòmic, facilitant que els seus fills i filles puguin assistir als nostres centres i activitats de respir i lleure en igualtat de condicions. És un fons anomenat “Beques Fons Laia”, en memòria d´una nena que va ser usuària de Nexi i que es nodreix exclusivament de donacions privades.

Informació, orientació i assessorament

Informació, orientació i assessorament sobre temes relacionats amb la discapacitat: recursos, prestacions i serveis existents i sobre la cura i atenció dels infants que puguin ajudar a prendre les decisions correctes en cada moment.

Grups de suport

  • Per a mares i pares: Oferim un espai amb altres pares i mares que es troben en la mateixa situació, on poder compartir dubtes i inquietuds.
  • Per a avis i àvies: Per a nosaltres, la família són totes aquelles persones que tenen relació amb l’infant amb discapacitat i, en aquest sentit, els avis i àvies sempre tenen un paper molt important.

    Ens agrada organitzar activitats on també puguin expressar com es senten i poder escoltar-los i ajudar-los en el que puguin necessitar.

per a avis i àvies

Grups de suport per a avis i àvies.

Per a nosaltres, la família són totes aquelles persones que tenen relació amb l’infant amb discapacitat i, en aquest sentit, els avis i àvies sempre tenen un paper molt important.

Ens agrada organitzar activitats on també puguin expressar com es senten i poder escoltar-los i ajudar-los en el que puguin necessitar.

accions formatives

També oferim accions formatives per donar eines i capacitar per afrontar la situació, millorar el benestar general de l’infant, proporcionar coneixements i habilitats per actuar amb seguretat en el seu dia a dia, tenir cura d’ells mateixos… Aquestes activitats van adreçades a tots els membres de la família, pares i mares, avis i àvies i també germans i germanes.

tallers i xerrades

A banda de les activitats formatives considerem que les famílies, sobretot els progenitors que tenen cura de l’infant amb discapacitat, necessiten també altres activitats de caràcter més lúdic. En aquest sentit organitzem tallers i xerrades per poder compartir aquests moments amb altres famílies.