El model d'atenció i els centres de Nexe

El nostre model D'atenció

Els nostres serveis es diferencien per oferir una atenció global als infants i a les seves famílies, que dóna resposta a les seves necessitats sanitàries, educatives i psicosocials. Treballem en xarxa amb els seus especialistes i equips sanitaris de referència, implicant-los en la planificació i avaluació de les intervencions que duem a terme.

Un equip de professionals format per infermeres, auxiliars d’infermeries, mestres d’educació especial, educadores, logopeda, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, psicòloga i especialista en estimulació basal, vetllen pel seu desenvolupament a través del treball transdisciplinari.

 

Els infants amb grans necessitats de suport necessiten material específic que garanteixi un posicionament adequat, la seguretat durant la ingesta i una millora de les seves habilitats cognitives i motrius. Són materials d’un cost molt elevat, però indispensables per a la seva qualitat de vida.

Col·labora i fes possible que disposin, entre altes materials, de cadires, caminadors i matalassos, que millorin la seva relació amb l’entorn.