El model d'atenció i els centres de Nexe

El nostre model D'atenció

Els nostres serveis es diferencien per oferir una atenció global als infants i a les seves famílies, que dóna resposta a les seves necessitats sanitàries, educatives i psicosocials. Treballem en xarxa amb els seus especialistes i equips sanitaris de referència, implicant-los en la planificació i avaluació de les intervencions que duem a terme.

Un equip de professionals format per infermeres, auxiliars d’infermeries, mestres d’educació especial, educadores, logopeda, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, psicòloga i especialista en estimulació basal, vetllen pel seu desenvolupament a través del treball transdisciplinari.