Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), NEXE FUNDACIÓ PRIVADA informa que és titular del lloc web. D´acord amb la exigència del article 10 de la citada Llei, NEXE FUNDACIÓ PRIVADA informa de les següents dades:

 
RAÓ SOCIAL NEXE FUNDACIÓ PRIVADA
NIF G59986299
ADREÇA POSTAL C/DEL ESCORIAL, 169
08024, BARCELONA
ADREÇA ELECTRÒNICA INFO@NEXEFUNDACIO.ORG
SEGONS LA SEVA FINALITAT ADMINISTRACIO@NEXEFUNDACIO.ORG
TELEFONS 932846423
932853240
REGISTRE DE FUNDACIONS NÚM. REGISTRE: 619
DATA: 23/7/1992
OBJECTE PRINCIPAL Serveis per la pluridiscapacitat

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de NEXE FUNDACIÓ PRIVADA confereix la condició d´usuari, pel qué s´accepten, desde la navegación por el sitio web de NEXE FUNDACIO PRIVADA, todas las condiciones de uso aquí establecidas sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa de obligado cumplimiento legal según el caso.

El lloc web de NEXE FUNDACIÓ PRIVADA proporciona gran diversitat d´informació, serveis i dades.

POLÍTICA D´ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

NEXE FUNDACIO PRIVADA no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l´usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d´altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantitzarà la disponibilitat tècnica, exactitut, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pogui accedir per mitjà dels enllaços.

NEXE FUNDACIO PRIVADA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivarse de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, NEXE FUNDACIO PRIVADA no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que per la navegació per Internet pogués patir l´usuari.

MODIFICACIONS

NEXE FUNDACIO PRIVADA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admisible en dret i serà d´obligat compliment durant el temps en què es trobin plublicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

NEXE FUNDACIO PRIVADA per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel.lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatius, imatges, so, audio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d´ordenació necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de NEXE FUNDACIO PRIVADA. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, siguent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els trasllats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel.lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d´aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l´autorització de NEXE FUNDACIO PRIVADA.

L´usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel.lectual i Industrial titularitat de NEXE FUNDACIO PRIVADA. Podrà visualitzar els elements del portal i inclòs imprimir-los, copiar-los i emmagatzemmar-los en el disc dur del seu ordenador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L´usuari s´haurà d´abstenir de suprimir, alterar, evitar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguin instal.lats a les pàgines de NEXE FUNDACIO PRIVADA.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAL SSL, proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre NEXE FUNDACIO PRIVADA i l´usuari.

NEXE FUNDACIO PRIVADA disposa d´un certificat de seguretat que s´utilitza per CERTIFICADO SSL, per a realitzar conexions segures.

En aquest procés s´estableixen varis paràmetres per a realitzar la conexió de forma segura i s´estableix fent servir claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la conexió sigui tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

NEXE FUNDACIO PRIVADA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l´incompliment de les presents condicions.

La relació entre l´usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d´aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o dirigir-se a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. NEXE FUNDACIÓ PRIVADA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en els que intervingui com a part, un consumidor, es presumiran celebrats en el lloc on aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte del pacte entre les parts, es presumiran celebrats en el lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme l´Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

XARXES SOCIALS

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb NEXE FUNDACIÓ i que accepti la relació amb la nostra xarxa social.  Si així es realitza, NEXE FUNDACIÓ tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos.   Si l’usuari no desitja que NEXE FUNDACIÓ pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-se amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari.

Les actuacions que realitzi NEXE FUNDACIÓ podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat de NEXE FUNDACIÓ en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest mitjans online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència  en el moment oportú,  i  amb la seva participació,  implicarà que l’usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Instagram : https://help.instagram.com/

Twitter: https://twitter.com/es/tos

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1 de junio de 2021