Atenció a l'infant

Des de l’Àrea d’Atenció a l’Infant es realitzen intervencions globals, individualitzades i transdisciplinars,  dirigides a millorar la qualitat de vida de l’infant, a prevenir i disminuir les problemàtiques derivades de la pluridiscapacitat i a potenciar les capacitats de desenvolupament de cada infant.

COM HO FEM?

Seguint la dinàmica d’una escola bressol ordinària, en horari de 9 a 16 hores i de dilluns a divendres, oferim un espai educatiu d’atenció precoç específica i individualitzada, tenint en compte tots els aspectes motrius, cognitives i psicosocials de la primera infància.

Des d’una perspectiva global i a través del joc, un equip format per fisioterapeutes, tutores, educadors, logopeda, psicòloga, treballadores  socials, infermeres i auxiliars d’infermeria ofereixen les següents teràpies: fisioteràpia, musicoteràpia, balneoteràpia, estimulació multisensorial, logopèdia i comunicació alternativa, alhora que li donen suport i assessorament a les seves famílies.

salut i alimentació

Actuacions sanitàries per a millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat, potenciant la seva salut i benestar per tal d’afavorir la seva integració en el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia personal.

Des de fa uns anys la línia de desenvolupament d’aquest objectiu recau en detectar precoçment els problemes de salut associats a la lesió inicial i garantir les activitats necessàries per a una millor qualitat de vida.

És molt important també la coordinació amb la família per a la cura de l’infant i la valoració conjunta de les necessitats alterades i el seu abordatge. I poder oferir-los tallers i formacions per capacitar-los per a la cura dels seus fills/es.

Tot això no seria possible sense un treball transdisciplinari, una gestió dels recursos adequada i un treball en  xarxa, tant amb els professionals de l’escola, com amb els equips de suport dels hospitals de referència (equips de cures pal·liatives) i amb els de suport comunitari (CAP, Associacions, etc.)

LOGOPÈDIA

Els tractaments de logopèdia van dirigits a nens/nenes que presenten trastorns en la comunicació o en l’alimentació:

 

  • Infants amb alteracions oro-facials, problemes de deglució; llavis, llengua, maxil•lar i dentadura, producció de la saliva, capacitat de donar inici a la deglució… que no poden gaudir del moment de l’alimentació per les dificultats que presenten.
  • Infants amb disfàgia que poden compensar-la a través de modificació de textures i volum i pautes posturals.
  • Infants amb retard global o trastorns en la comunicació i el llenguatge amb dificultats per interaccionar amb l’entorn amb canals comunicatius clars susceptibles d’utilitzar sistemes alternatius i/o augmentatius de comunicació ja sigui amb baixa tecnologia o fent ús de noves tecnologies.

 

El tractament té sentit si aquests aspectes es treballen per igual en tots els contextos en els quals interactua l’infant per aquest motiu és molt important treballar de forma coordinada des de casa, l’escola i l’especialista.

FISIOTERÀPIA

blank

La feina dels fisioterapeutes a Nexe Fundació consisteix a fer una valoració individualitzada de cada infant on es detecten les necessitats a les quals cal donar resposta i les capacitats que cal potenciar; oferir activitats (jocs) a l’infant que siguin del seu centre d’interès, per tal que, a través d’elles, puguin desenvolupar les seves habilitats i la seva autonomia, oferir-li els recursos necessaris per a facilitar el seu desenvolupament psicomotriu, així com evitar l’aparició de deformitats múscul-esquelètiques; orientar i capacitar a la família en tots aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament del seu fill/a. 

Tot això es fa mantenint un contacte estret amb la resta de l’equip de professionals de Nexe Fundació, així com amb els professionals externs a l’entitat que tenen relació amb aquell infant.

blank

És un tipus d’activitat física en la qual s’utilitza l’aigua de forma terapèutica, ideal per proporcionar i afavorir experiències motrius en un medi que pot ser tant lúdic com terapèutic per l’infant.

ESTIMULACIÓ PRECOÇ​

blank

Es tracta d’una atenció totalment individualitzada que té per objectiu una estimulació global de les capacitats de l’infant, incidint en totes les àrees del desenvolupament i potenciant les àrees en les quals l’infant presenta unes necessitats més específiques: psicomotrius, cognitives, perceptives, de comunicació

La intervenció utilitza diferents materials, recursos i metodologies en funció de l’objectiu de l’estimulació i de les capacitats de l’infant: material sensorial i perceptiu, ajudes tècniques ,en un entorn càlid , pensat especialment per aquesta finalitat.

MUSICOTERÀPIA

musicoterapia

A Nexe Fundació volem posar en valor la importància que té la musicoteràpia en la salut, el benestar i l’adquisició d’habilitats dels nens i nenes amb pluridiscapacitat. És per aquest motiu que des de fa uns anys duem a terme un projecte innovador, gràcies al suport de la Fundació Ferrer i Salat.

La musicoteràpia ha esdevingut una disciplina més dins el projecte d’atenció transdisciplinar d’estimulació precoç que duem a terme, sent una eina important en el tractament, diagnòstic i avaluació dels infants que assisteixen als nostres centres. També en les activitats de lleure, per les seves qualitats lúdiques i perquè fomenta la socialització.

Que la música acompanyi molts moments del nostre dia a dia ens ha demostrat el seu potencial per a generar vincle i moments únics d’aprenentatge i gaudí, com es va fer palès durant el confinament, quan el seu ús va facilitar la interacció directa entre els infants i ens va permetre poder generar activitats compartides amb les seves famílies, deixant que els sentiments fluïssin més enllà de les pantalles.

Aquest és el seu poder: que ens mou, ens uneix i fa possible que ens expressem des de la diversitat de les nostres capacitats i maneres de ser. Hem de posar música a la nostra vida!