Centre d’atenció especialitzada

EL CAE

Nexe implica a les famílies en el procés de desenvolupament del seu fill/a (planificació, intervencions, participació en activitats, sortides…). Per família entenem no només els pares i mares, sinó també als germans i germanes, i els avis i àvies. 

Per fer un treball de qualitat, ens coordineem amb els diferents serveis i professionals que atenen als nostres infants fora de Nexe.

Amb el pas del temps, Nexe ha anat creant serveis innovadors i pioners (reconeguts en l’àmbit estatal i europeu) per atendre aquest col·lectiu “invisible” i actualment és un centre de referència.

Consulta la carta de serveis

DESCRIPCIÓ

Únic Centre de Dia d’atenció especialitzada de Catalunya per a infants dels 0 als 6 anys amb pluridiscapacitat.

L’1 de setembre 2020 ha canviat d’ubicació i ha ampliat els seus serveis, oferint-ne quatre diferenciats, que agafen el seu nom del conte de Nexe Fundació “Mimi i la Girafa Blava”:

(en format d’escola bressol, en horari de 9 a 16:00 hores).

Equipament de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de
Catalunya.

Un espai de cura per a infants amb malaltia neurològica greu, que han estat derivats a Nexe per part dels serveis de cures pal·liatives dels principals hospitals catalans. Sessions grupals amb les seves famílies.

Un espai per a infants dels 0 als 12 mesos nascuts de forma prematura. Sessions grupals amb les seves famílies.

Tractaments individuals per a infants que requereixen atenció específica en fisioteràpia, logopèdia, musicoteràpia, acompanyament psicopedagògic, entre altres disciplines.

Què fem

INSTAL·LACIONS

Ubicades provisionalment a Travessera de Dalt, 100 (Barcelona).

  • 3 estances amb cinc infants cadascuna.
  • 1 sala de musicoteràpia.
  • 1 sala polivalent (multisensorial i de psicomotricitat).
  • 1 sala de famílies.
  • 1 sala de reunions de l’equip.
  • 1 infermeria.
  • Tot i no tenir un espai d’esbarjo propi, tenim un parc adaptat a 25 metres del CAE, que utilitzem cada dia (quan la meteorologia ho permet).

EQUIP

Equip_CAE

On som?