Unitat infantil d'atenció inclusiva

EBm trencadís

L’EBM Trencadís és una escola bressol municipal del Districte de Gràcia, que atén infants de 0 a 3 anys, en cinc grups i que incorpora un projecte d’atenció a infants que requereixen suports educatius intensius per pluridiscapacitat. L’escola ofereix 63 places de règim ordinari i 9 places per a infants amb greus discapacitats.

Aquesta experiència, única a Barcelona i amb la participació de Nexe Fundació, fusiona el concepte d’atenció precoç especialitzada amb els beneficis de l’educació inclusiva. Un equip format per una mestra d’educació especial-logopeda, una fisioterapeuta i una
auxiliar d’infermeria ofereix una estimulació precoç específica per infants amb greus trastorns per a aconseguir facilitar el seu desenvolupament, construir adequadament els primers vincles afectius i prevenir deformacions i/o alteracions secundàries a la discapacitat.

És a dir, en línia amb la nostra visió global de l’infant i la família, atenem les seves necessitats sanitàries, psicoafectives, cognitives i socials. També formem i acompanyem a la resta de professionals de l’EBM, perquè la inclusió dels infants i l’acompanyament a les seves famílies sigui exitosa.

el projecte

En aquest projecte, els nens/es no estan situats en una aula específica, sinó que formen part de diferents grups aula. Els nens/es es matriculen directament a través de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta configuració compta amb la presència d’una mestra d’educació especial i logopeda, una fisioterapeuta, una infermera i una treballadora social.

La línia d’intervenció de l’equip de Nexe, format per una mestra d’educació especial i logopeda, una fisioterapeuta i una auxiliar d’infermeria, no comporta només l’atenció als nens/es, sinó també l’acompanyament a l’equip: és a dir, realitzem de manera directa tasques d’assessorament a la resta de professionals per a aconseguir transformar l’acte terapèutic en un fet quotidià i transversal. A més programem intervencions individualitzades i més específiques, en entorns més controlats, com per exemple, l’aula multisensorial.

On som?