Qui som

NEXE FUNDACIÓ som una entitat que treballem des de fa 40 anys amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat i les seves famílies i defensar els seus drets.

Al llarg de la nostra trajectòria, hem creat una xarxa de serveis innovadors i pioners – reconeguts en l’àmbit estatal i europeu – per donar resposta a les necessitats dels nens i nenes, afavorint la seva autonomia i socialització, alhora que oferim acompanyament professional a les famílies, que els hi permeti conciliar la criança dels seus fills i filles amb greus discapacitats amb altres els projectes laborals, personals i familiars. 

Així mateix, compartim la nostra expertesa, formant altres professionals, desenvolupant projectes de recerca i sensibilitzant la societat.

L'Equip humà: Govern i organització

L’equip humà de Nexe està format pel Patronat, els professionals, les persones voluntàries i l’alumnat en pràctiques. La qualitat humana i professional de tot l’equip es posa al servei dels infants i joves amb pluridiscapacitat i les seves famílies per a millorar la seva qualitat de vida.

                                                                                Qui som Nexe Fundació: https://shre.ink/1e89

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació, que l’administra i la representa, d’acord amb la llei i els seus estatuts. Està compost per les famílies, professionals provinents de l’àmbit de l’administració pública, el món empresarial i altres entitats socials.

Es renova cada 5 anys.

Contacta’ns: patronat@nexefundacio.org

 

Presidenta: Cécile de Visscher

Vicepresidenta: Sonia Corpas

Secretària: Inma Umbert

Tresorer: Pablo Garriga

Vocal: Marc Saurina

Vocal: M. Teresa Lloret

Vocal: Miguel Ángel Rubert

Vocal: Montse Viladot

Vocal: Albert Fillol

Vocal: Toni Galiano

Patró d’Honor: Màrius Serra

Patró d’Honor: Martín Feo

EQUIP TÈCNIC

L’equip tècnic de la Fundació està format per professionals i persones voluntàries que treballem i compartim un mateix objectiu: oferir els recursos adequats als infants amb pluridiscapacitat, vetllant pels seus drets a la salut, el lleure i l’educació en igualtat d’oportunitats, alhora que defensant el dret de les seves famílies a tenir una vida digna i permetre la conciliació de la seva vida personal i familiar, amb la criança dels seus fills i filles.

DIRECCIÓ GENERAL

Sonia Corpas (soniacorpas@nexefundacio.org)

DIRECCIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA

Anna Prat (annaprat@nexefundacio.org)

SERVEIS GENERALS

 

Àrea de projectes:

Responsable de projectes: Ester Casas (estercasas@nexefundacio.org)

Relacions Externes, Aliances i Sensibilització:

Responsable: Ingrid de la Rosa (ingriddelarosa@nexefundacio.org)

Tallers de sensibilització: Sara Rodríguez (sensibilitzacio@nexefundacio.org)

Atenció sociosanitària:

Responsable: Mar Martínez (marmartinez@nexefundacio.org)

Formació i Recerca:

Responsable: Sergi Nogués (serginogues@nexefundacio.org)

ATENCIÓ A L’INFANT

Centre d’Educació Especial «Les Girafes Blaves»

Directora: Sara Torrents (saratorrents@nexefundacio.org)

Centre d’Atenció Especialitzada

Director: Jordi Ventura (jordiventura@nexefundacio.org)

Aula d’Atenció Especialitzada del Baix Llobregat

Coordinadora: Mireia Olarte (mireiaolarte@nexefundacio.org)

Unitat Bressol d’Educació Inclusiva de Barcelona

Coordinadora: Sara Albaladejo (saraalbaladejo@nexefundacio.org)

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

Responsable: Marta Piña (martapinya@nexefundacio.org)

RESPIRO Y OCIO

Responsable: Priscila Igea (priscilaigea@nexefundacio.org)

VOLUNTARIADO

Responsable: Maria Mestre (mariamestre@nexefundacio.org)