Les noves tecnologies s’han convertit en una eina essencial de la societat actual. És per aquest motiu que des de Nexe Fundació les fem servir en l’educació dels nostres infants, perquè els permet adquirir noves habilitats i fomenta la seva autonomia. El nostre Centre d’Educació Especialitzat les Girafes Blaves n’és un clar exemple, on estan incorporades a la dinàmica del centre i de l’aula.

El seu ús permet que els infants siguin protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge, tant pel que fa a les rutines del dia a dia (passar llista, escollir i amb qui volen dinar, per exemple) com de joc. Els petits/es juguen per plaer, alhora que aprenen.

Continuarem apostant pels recursos que ens ofereixen les noves tecnologies i cercant noves solucions, tant per conèixer amb més exactitud els interessos i motivacions de cada infant, com perquè puguin accedir als aprenentatges i a la comunicació de forma senzilla.