AJUDES PUA 2023

Han sortit aprovades les ajudes PUA 2023.

Informació important:

  • S’accepten les despeses de l’any 2021 que no es van resoldre en la convocatòria 2021. Cal, però, tornar a demanar la prestació corresponent per a aquestes despeses en la sol·licitud de la convocatòria 2023.
  • S’accepten totes les sol·licituds relatives a despeses de 2022, ja que l’any passat no es va convocar el PUA.
  •  S’accepten les sol·licituds en relació amb despeses efectuades (és a dir, factures) i previsió de despeses (és a dir, pressupostos) de l’any 2023.

 

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud i la documentació necessària és fins a les 14 h del 15 de maig de 2023.

Les sol·licituds s’han de presentar preferentment per mitjans electrònics al següent enllaç.

Per a accedir a la sol·licitud, cal identificar-se mitjançant el sistema idCAT Mòbil (es poden seguir les indicacions de com obtenir-lo per internet o presencialment) o un certificat digital. En cas que no es disposi d’aquest sistema, les OAC poden prestar suport per aconseguir-lo.
Més informació a:
Guia per a la tramitació
Preguntes més freqüents sobre la Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Actualitat Nexe