Nexe Fundació segueix creixent i necessita de més mans per poder oferir els millors serveis possibles als nostres infants i a les seves respectives famílies. Tot seguit deixem els detalls de les quatre posicions que necessitem cobrir.

1) LLOC DE TREBALL TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS 

Categoria professional: Tècnic especialista

Nexe Fundació privada, entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció i l’acompanyament a la infància amb pluridiscapacitat i les seves famílies necessita una persona per a incorporar-se  a l’àrea d’Administració i Gestió de persones

Formació: Graduat social o Grau en relacions laborals i recursos humans

Competències clau: Capacitat de resolució de problemes, responsabilitat, treball en equip, autonomia, aprenentatge permanent, iniciativa i relació interpersonal.

Requeriments: Domini del català parlat i escrit.

Tasques a desenvolupar:

– Gestió administrativa de tot el relacionat amb el personal contractat de la fundació (50 persones),

– gestió dels contractes, seguretat social, vacances i permisos.

– Organització de la base de dades dels treballadors,

– digitalització de la documentació,

– control i seguiment del personal.

– Gestió de la formació interna (bonificada).

Imprescindible:

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i estar inscrit.

Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Característiques de l’oferta:

Oferta subjecte a les condicions i finançament de la convocatòria per a la concessió de subvencions de Joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya.

Contracte en pràctiques per 6 mesos a jornada complerta

Incorporació immediata. Límit 01/07/2021.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 17h

Retribució segons el que estableix el conveni autonòmic de centres de dia (14 pagues).

Lloc de treball: a la seu de Nexe Fundació, carrer Travessera de Dalt 100, Barcelona.

Les persones interessades envieu un correu electrònic amb el vostre currículum i carta de motivació a administracio@nexefundacio.org

Data límit: divendres 18 de juny

Entitat: Nexe Fundació

Telèfon: 932846423/ 620.812.811

Web: http://www.nexefundacio.org

 

2) LLOC DE TREBALL TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ 

Categoria professional: Tècnic en grau mig o superior

 

Nexe Fundació privada, entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció i l’acompanyament a la infància amb pluridiscapacitat i les seves famílies necessita una persona per a incorporar-se  a l’àrea de Formació.

Formació: CFGS en Comunicació audiovisual o digital, CFGS Màrqueting i Publicitat, Grau en Periodisme, ciències de la informació o similar,  Tècnic en ciències socials.

Requeriments: Domini del català parlat i escrit. Coneixement ampli i domini de les eines TIC. Coneixements MS Office i de programes d’edició de fotografia i de vídeo. Coneixements sobre creació i manteniment d’aules virtuals.

Competències clau: Capacitat de resolució de problemes, responsabilitat, treball en equip, autonomia, iniciativa i relació interpersonal.

Tasques a desenvolupar: Desenvolupament de la plataforma virtual Moodle, maquetació i adaptació dels cursos de formació presencials a format virtual, disseny i creació de continguts; difusió i promoció dels cursos; gestió de dades dels participants i inscripcions.

Imprescindible:

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i estar inscrit.

Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Característiques de l’oferta:

Oferta subjecte a les condicions i finançament de la convocatòria per a la concessió de subvencions de Joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya.

Contracte en pràctiques per 6 mesos a jornada complerta

Incorporació immediata. Límit 01/07/2021.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 17h

Retribució segons el que estableix el conveni autonòmic de centres de dia (14 pagues).

Lloc de treball: a la seu de Nexe Fundació, carrer Travessera de Dalt 100, Barcelona.

Les persones interessades envieu un correu electrònic amb el vostre currículum i carta de motivació a mariagradillas@nexefundacio.org

Data límit: divendres 18 de juny

Entitat: Nexe Fundació

Telèfon: 932846423/620.812.811

Web: http://www.nexefundacio.org

Ofertes de feina

 

3) LLOC DE TREBALL AUXILIAR ADMINISTRATIU 

Categoria professional: Auxiliar tècnic administratiu

Nexe Fundació privada, entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció i l’acompanyament a la infància amb pluridiscapacitat i les seves famílies necessita una persona per donar suport a l’àrea de Relacions Externes, Aliances i Sensibilització en diferents tasques que s’hi desenvolupen pel reconeixement i consecució dels drets d’aquest col·lectiu.

Tasques a desenvolupar:

 • Donar suport en l’organització dels esdeveniments de sensibilització i captació de fons que s’impulsen des de l’àrea.
 • Col·laborar en la implementació del nou sistema de relació amb els contactes, socis i donants (CRM), així com en la gestió dels socis i col·laboradors (enviament de cartes d’agraïment, gestió econòmica dels donatius) i de les accions de captació de fons que duem a terme.
 • Cerca d’informació sobre noves oportunitats que permetin millorar la captació de fons i per tant, augmentar el nombre de recursos per a atendre més infants i famílies
 • Recollida d’informació interna valuosa des del punt de vista comunicatiu i de visibilització dels drets de la infància amb pluridiscapacitat
 • Altres tasques de suport a la responsable de l’àrea

Requeriments:

 • CFGS en Administració i Finances, CFGM Gestió Administrativa, Diplomatura o Grau en Dret, Econòmiques o qualsevol altra ciència social.
 • Domini del català parlat i escrit.
 • Domini de MS Office (Word i Excel especialment).
 • Coneixements d’eines com Canva i Mailchimp.
 • Capacitat de treball en equip, organització, planificació, facilitat per a la interlocució amb tercers, habilitats per a resoldre problemes i flexibilitat.

Imprescindible:

  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i estar inscrit.
  • Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
 • Característiques de l’oferta:
 • Oferta subjecte a les condicions i finançament de la convocatòria per a la concessió de subvencions de Joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya.
 • Contracte en pràctiques per 6 mesos a jornada complerta
 • Incorporació immediata. Límit 01/07/2021.
 • Horari: de dilluns a divendres de 9 a 17h
 • Retribució segons el que estableix el conveni autonòmic de centres de dia (14 pagues).
 • Lloc de treball: a la seu de Nexe Fundació, carrer Travessera de Dalt 100, Barcelona.
 • Les persones interessades envieu un correu electrònic amb el vostre currículum i carta de motivació a moute@nexefundacio.org Data límit: divendres 18 de juny
 • Entitat: Nexe Fundació
 • Telèfon: 932846423/620.812.811
 • Web: http://www.nexefundacio.org

 

4) LLOC DE TREBALL AUXILIAR INFERMERIA

Nexe Fundació privada, entitat sense ànim de lucre dedicada a l’atenció i l’acompanyament a la infància amb pluridiscapacitat i les seves famílies necessita una persona per a incorporar-se  a l’àrea de Salut.

 

Categoria professional: auxiliar tècnic

Formació: cicle formatiu grau mig tècnic en cures auxiliars d’infermeria; formació addicional en manipulació d’aliments.

Competències clau: capacitat de resolució de problemes, responsabilitat, treball en equip, autonomia, iniciativa i relació interpersonal, aprenentatge permanent.

Tasques a desenvolupar:

 • Proporcionar cures auxiliars a l’infant amb pluridiscapacitat;
 • realitzar cures bàsiques,
 • donar de menjar amb les cures necessàries d’anticipació;
 • preparació  d’alimentació sota supervisió de la Infermera;
 • proporcionar higiene segons necessitats;
 • col·laborar, per indicació medica i del personal sanitari (Infermera) en l’administració de medicació per via oral i inhalada;
 • col·laborar a mantenir i  desenvolupar activitats de promoció i qualitat en la institució.
 • Recollir i impulsar accions saludables;
 • participació en l’intercanvi informatiu amb la família;
 • canvis de posicionament i control de zones de pressió segons el protocol;
 • higienes-canvis de bolquer del nen/a segons protocol;
 • recollida de dades clíniques i signes segons indicacions de la infermera;
 • recollida i identificació de signes i manifestacions d’alerta; administració segons pauta medica de medicació crònica;
 • activitats de lleure en qualitat de promoció de la salut.

Imprescindible:

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i estar inscrit.

Estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Característiques de l’oferta:

Oferta subjecte a les condicions i finançament de la convocatòria per a la concessió de subvencions de Joves beneficiaris del programa de Garantia juvenil a Catalunya.

Contracte en pràctiques per 6 mesos a jornada complerta

Incorporació immediata. Límit 01/07/2021.

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 17h

Retribució segons el que estableix el conveni autonòmic de centres de dia (14 pagues).

Lloc de treball: a la seu de Nexe Fundació, carrer Travessera de Dalt 100, Barcelona.

Les persones interessades envieu un correu electrònic amb el vostre currículum i carta de motivació a marmartinez@nexefundacio.org

Data límit: divendres 18 de juny

Entitat: Nexe Fundació

Telèfon: 932846423/620.812.811

Web: http://www.nexefundacio.org