Mar Martínez: “S’ha de garantir un abordatge integral de les necessitats sanitàries dels infants amb pluridiscapacitat”

Mar Martínez: "S'ha de garantir un abordatge integral de les necessitats sanitàries dels infants amb pluridiscapacitat"

Mar Martínez és infermera pediàtrica, terapeuta ocupacional i tècnic ortopedista. Des de fa 23 anys és infermera de l’Hospital Sant Joan de Déu i fa 20 anys que realitza les seves tasques diàries a l’Escola Nexe dedicant el seu dia a dia a l’atenció de l’infant amb pluridiscapacitat. També forma part del Banc del Moviment, un servei municipal que ofereix cadires de rodes, caminadors, crosses, llits articulats i altres productes de suport a persones amb discapacitat o dificultats de moviment, de totes les edats, residents a Barcelona.

Per què és important la figura de la infermera en l’atenció dels infants amb discapacitat?

La salut és un aspecte íntimament lligat a la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat. La figura de la infermera escolar desenvolupa un paper molt important dins d’una escola, no solament pel treball en aspectes assistencials derivats de les necessitats dels alumnes amb greus discapacitats, sinó també amb aquelles que requereixen d’intervencions de salut puntuals per garantir una qualitat de vida, com per exemple, els sondatges o els problemes de glicèmies. A més, la infermera està capacitada per a l’educació en la promoció de la salut dels nens i adolescents, així com per vetllar i tenir cura de la salut de tota la comunitat educativa. A Catalunya no hi ha una regulació específica, que sí que existeix en altres comunitats de l’Estat, com per exemple Madrid, on pràcticament totes les escoles públiques compten amb aquest servei.

“La fragilitat dels infants amb pluridiscapacitat fa inviable que puguin exercir els seus drets a una escolarització digna i adequada a les seves necessitats sense una infermera.” Mar Martínez

Des de 1992, cada 3 de Desembre es celebra mundialment el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. L’objectiu d’aquest dia és promoure els drets i el benestar de les persones amb discapacitat en tots els àmbits del desenvolupament. Així com, conscienciar a tothom de la integració d’aquestes persones en la vida política, social, econòmica i cultural.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
La definició clàssica de discapacitat fa referència a totes les persones que en algun moment de la vida presenten algun tipus de restricció o absència de capacitat per desenvolupar tasques quotidianes.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Actualment, es considera la discapacitat com un estat que, derivat de la interrelació entre la individualitat i els factors contextuals, origina dificultats per fer efectiu el dret d’igualtat d’oportunitats.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Dins aquest paraigua es poden diferenciar diversos tipus de discapacitat; ja sigui física, intel·lectual, de comunicació i parla, sensorial o derivada d’un trastorn mental.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Es calcula que, aproximadament, un 10% de la població mundial té algun tipus de discapacitat, això significa que hi ha més de 500 milions de persones que n’estan afectades.

Actualitat Nexe