Lliurem les primeres beques “Dimant de Visscher”

El passat 20/11, en el marc de les II Jornades tècniques de Nexe Fundació “Famílies i professionals. Copartícips del desenvolupament de l’infant”, celebrades a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Blanquerna- Ramon Llull, hem lliurat la primera edició de les Beques a la recerca “Dimant de Visscher” per a la millora de la qualitat de vida de la infància i joventut amb pluridiscapacitat.

De les candidatures rebudes, un cop analitzades pel nostre Comitè d’Experts, compost per especialistes de Nexe Fundació, la Universitat Blanquera i l’Institut Borja Bioètica, s’ha premiat el projecte “Efectos de la aplicación del PIOMI (Premature infant oral motor intervention) en la alimentación oral del prematuro: Ensayo clínico randomizado; estudio piloto”, presentat per l’equip de la investigadora Raquel García Ezquerra, Logopeda especialista en deglució pediàtrica-neonatal de l’Hospital Sant Joan de Déu.

En aquest projecte també ha participat com a co-investigadora la Vanesa Ejarque Marin i ha estat supervisat pels doctors Javier Martín de Carpi, cap de Servei de Gastroenterologia, hepatologia i nutrició  i Martín Iriondo, de l’Equip de la Unitat d’Investigació neonatal i cap de servei de neonatologia del centre hospitalari abans esmentat, així com per l’equip mèdic i d’infermeria d’aquesta unitat.

Amb una dotació de 6000 €, amb aquestes beques impulsem la recerca per a la qualitat de vida d’infants grans prematurs i les seqüeles que poden esdevenir com a resultat de la seva immaduresa. S’ha valorat la qualitat científica de la proposta presentada i l’impacte d’aquesta intervenció en el benestar d’infants i familiars.

Els resultats d’aquesta recerca, així com l’anunci de la pròxima persona o equip guanyador de les Beques Dimant de Visscher es faran en el marc de les pròximes jornades tècniques de Nexe Fundació, que se celebraran al mes de novembre de 2023.

Actualitat Nexe