“La nostra cadira intel·ligent és l’eina perquè els nens amb pluridiscapacitat siguin autònoms”

Escolteu aquí tota l’entrevista de CadenaSer:

https://cadenaser.com/emisora/2015/11/10/radio_barcelona/1447160918_570718.html