Banc del moviment

Què és i com funciona

Formem part del Banc del Moviment i del Banc Tecnològic de l’IMPD de l’Ajuntament de Barcelona, un servei de préstec de productes de suport per a persones amb discapacitat motriu on Nexe col·labora professionalitzant el servei amb la presència d’una terapeuta ocupacional / tècnica ortopedista i una tècnica en tecnologia, que s’encarreguen de l’assessorament i acompanyament a les famílies.

Servei solidari i de proximitat de recollida de donacions i de cessió d’ús temporal de productes de suport reciclats amb acompanyament professional, a persones de qualsevol edat i tipus de discapacitat, residents a Barcelona.

Servei Municipal BdM: 

 • Servei de recollida dematerial per a la seva reutilització
 • Manteniment de material i certificació.
 

Tècnica Ortopedista:

 • Cessió d’us solidària i temporal de Productes de Suport
 • Suport professional.

Terapeuta Ocupacional i Tècnica Especialista en Productes Tecnològics

PROTOCOLS

Com formalitzar una cessió d'ús de productes especialitzats?

1 Contactar al Banc del Moviment

  • Mòbil: 610.223.707
  • Correu electrònic: bancdelmoviment@bcn.cat
   • Dades de la persona de contacte: nom i cognoms i telèfon
   • Descripció del material requerit

  2. Coordinar la valoració i la cessió d’ús

 • Terapeuta Ocupacional i/o Tècnica Especialista en PS Tecnològics es posarà en contacte amb la persona usuària i/o persona professional que fa la derivació
 • No es fan visites domiciliaries.

3. Acordar una cita prèvia amb la Terapeuta Ocupacional i/o Tècnica en Tecnologia

4.- Formalitzar la cessió d’ús i lliurament del material

Com formalitzar una cessió d'ús per a persones amb dificultats socioeconòmiques?

1 Contactar al Banc del Moviment

2. Confirmar la disponibilitat del material i acordar punt d’atenció

3. Coordinar la formalització la cessió d’us: BdM i persona a càrrec de la fiança solidària

  • Omplir i enviar el Formulari de Derivació: bancdelmoviment@bcn.cat
  • Indicar en el Formulari l’import econòmic del qual es fa càrrec (total o parcial) el servei o entitat
  • Fer la transferència al Banc del Moviment. Compte bancari del Punt d’Atenció acordat

4. Formalitzar la cessió d’ús i lliurament del material

Donacions i intercanvis

Donació d’articles que per la seva naturalesa no poden ser reutilitzats (roba, bolquers….) i intercanvi de material entre famílies que pel seu volum o mida no podem assumir a les instal·lacions del Centre de recursos.